Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, wat verzachting of verlichting betekent. 

Het wordt meestal gebruikt als impliciet contrast met curatieve zorg, medisch en verzorgend handelen met als doel genezing te bereiken. 

Palliatieve zorg wordt dus aangevraagd als genezing niet (meer) mogelijk is.
Binnen de stervensbegeleiding is tegenwoordig veel aandacht voor palliatieve zorg. 

Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in een vergevorderd stadium van hun ziekte, probeert de palliatieve zorg een continue en totale zorg te bereiken die het lijden zo veel mogelijk beperkt en verzacht. 

AZR-ZORG biedt Palliatieve zorg op professionele grondslag.

De zorg omvat:
  • De lichamelijke (fysieke) verzorging. Hier ligt het accent op het bevorderen van het comfort. 

    Echte medische “behandeling” wordt stopgezet, met uitzondering van pijnbestrijding en andere comfort verhogende maatregelen. 

    Een van de aspecten van deze vorm van palliatieve zorg is palliatieve sedatie.

  • Psychologische zorg. Een aanbod (geen verplichting) in het helpen aanvaarden.
  • Omgevingszorg of sociale aspecten. Ook voor de familie (dikwijls de partner) maakt men tijd om het aanvaardings- en rouwproces te verwerken. 

    Ook de materiële aspecten komen hier aan bod (ziekteverzekering, tijdelijke tussenkomst in verblijfskosten van familieleden in of dichtbij bij het ziekenhuis, enzovoort).

  • Existentiële zorg alleen op verzoek van de patiënt: gelovige of morele duiding geven voor existentiële vragen.

Hoewel palliatieve zorg nu erkend en gesubsidieerd wordt (mits medische verantwoording), gebeurd veel van de hulpverlening ook op vrijwillige basis. 

Vormen van palliatieve zorg kunnen zowel in het ziekenhuis als thuis aangevraagd worden.

Bent u geïnteresseerd? Heeft u een vraag of opmerking? Aarzel niet, bel ons of stuur ons een e-mail: info@azr-zorg.nl

070 308 55 39

085 – 210 11 44