Organisatie

AZR-ZORG is gericht op het zo lang mogelijk bieden van zorg in de vertrouwde omgeving van de cliënten.
Daarbij houdt AZR-ZORG rekening met zowel de sociale als de culturele aspecten van haar cliënten.

De belangrijkste werkzaamheden zijn:
  • Vraag gestuurde zorg bieden 24 uur per dag  de verschillende doelgroepen van verschillende leeftijden in Den Haag en elders, waarbij aandacht wordt besteedt aan etnische achtergrond.
  • Het begeleiden van AVG project. Dit is een project dat onnodige medicatiegebruik terug moet dringen,  waarmee de gezondheid bevorderd en de  zorgkosten omlaag gaat. De patiënten  worden begeleid  bij medicatie gebruik en word voorlichting geven over  geneesmiddelen..
  • Dag verzorging ouderen; begeleiding van de ouderen, maken van handwerk, maaltijden maken, sociale ondersteuning.
  • Samen met anderen signalerend en ondernemend zijn in de aanpak van vragen in de samenleving met opname gericht op de zorg / thuiszorg, zoals seniorenvoorlichting en het organiseren van bijeenkomsten voor ouderen

Missie

AZR-ZORG heeft als primaire missie het vergroten van het zorgbereik met name onder ouderen met een niet westerse migratie achtergrond. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er bij deze groep sprake is van onderbenutting, dit wordt met name veroorzaakt door factoren als verschil in culturele achtergrond, taalachterstand c.q. taalbarrières en onbekendheid met de zorgmogelijkheden. Hoewel AZR-ZORG zich op alle zorgvragers richt, sluit het profiel van AZR-ZORG als interculturele zorgaanbieder goed aan bij de vraag van deze doelgroep. Hierdoor is de toegang tot de zorg zeer laagdrempelig. AZR-ZORG is continu op zoek naar verbeteringen. Externe factoren, wijzigingen in het zorgaanbod worden voortdurend gemonitord om daar voordeel mee te doen. AZR-ZORG is sinds 2017 erg actief met het optimaliseren van de zorg middels de laatste technologieën.

Bent u geïnteresseerd? Heeft u een vraag of opmerking? Aarzel niet, bel ons of stuur ons een e-mail: info@azr-zorg.nl

070 308 55 39

085 – 210 11 44