AZR-ZORG biedt haar cliënten thuis maatgerichte zorg aan. Dat waarborgt dat de cliënten zo lang mogelijk zorg kunnen ontvangen in de eigen vertrouwde omgeving. AZR-ZORG komt haar cliënten in zowel sociale alsmede interculturele opzichten optimaal tegenmoet. AZR-ZORG heeft zorgverleners met multi-etnische achtergronden waardoor zij weten hoe om te gaan met de grote diversiteit aan culturele achtergronden.

Alle zorg met respect” -James Ramlal

AZR-ZORG

Het uitgangspunt van AZR-ZORG is gebaseerd op eigentijdse en belevingsgerichte zorg. Wij helpen mensen hun eigen levensweg te kiezen en te vervolgen. Kernwaarden hierbij zijn: Respect voor Autonomieën en Gelijkwaardigheid.

medical-innovation-580x358

De doelstelling van AZR-ZORG is om zo goed mogelijk dienst te verlenen op basis van goed gedefinieerde kwaliteitsnormen.

AZR-ZORG streeft naar een totale optimalisatie van de processen rondom de zorgverlening. De totale organisatie is zo ingericht dat er een prima invulling gegeven kan worden aan de wensen van de clienten en de ketelpartners.

Om het kwaliteitsbeleid te borgen en in de praktijk ten uitvoer te brengen werkt AZR-ZORG volgens het HKZ kwaliteitsmanagementsysteem voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. In die hoedanigheid is AZR-ZORG gecertificeerd volgens het NEN-EN ISO 9001:2008 norm.

Bent u niet meer in staat om voor uzelf te zorgen en zoekt u een bedrijf dat zorg op maat kan bieden volgens uw wensen? Zoekt u mensen die bekend zijn met uw culturele achtergrond en die weten wat uw normen en waarden zijn?

Meld u meteen aan bij AZR-ZORG en u krijgt de zorg die u nodig heeft!