Over ons

AZR-ZORG is een interculturele thuiszorg organisatie waarbij iedere client zich thuis voelt.

Ons doel is om de gezondheidszorg te verbeteren, de preventie van aandoeningen te verbeteren en het verlichten van bepaalde aandoeningen door een zo compleet mogelijk zorgpakket aan te bieden. De zorg die AZR-ZORG verleent is gericht op het zo lang mogelijk bieden van zorg in de vertrouwde omgeving van de client, daarbij wordt er met name gelet op de sociale en de culturele aspecten.

De medewerkers van AZR-ZORG hebben zelf diverse culturele en etnische achtergronden, daardoor weten wij exact hoe de clienten benaderd dienen te worden

AZR-ZORG biedt zorg voor iedereen. Dit wordt afgestemd op de behoefte van de cliënt. 
Als de cliënt door ziekte, ouderdom of handicap niet voor zichzelf kan zorgen of het huishouden niet meer kan doen, maar ook als deze begeleiding nodig hebben bij medicatiegebruik of voorlichting willen, kunnen zij terecht bij AZR-ZORG. 
De medewerkers van AZR-ZORG zijn als het ware het verlengstuk van de cliënten.
Om in aanmerking te komen voor verzorging door AZR-ZORG heeft de cliënt een indicatie nodig van de zorgverzekering. 
Ook zorgvragers met een WMO-indicatie (hulp in de huishouding) kunnen bij AZR-ZORG terecht (PGB).

Bent u geïnteresseerd? Heeft u een vraag of opmerking? Aarzel niet, bel ons of stuur ons een e-mail: info@azr-zorg.nl

070 308 55 39

085 – 210 11 44