AZR-ZORG stimuleert de cliënten om zelfbewuster te worden in het medicatiegebruik door het AVG-project toe te passen.

Het AVG-project staat voor Algemene Voorlichting Geneesmiddelen. Met behulp van dit project lichten wij de cliënten in, wat de dosering en frequentie omvat van de voorgeschreven medicatie. Daarbij wordt er duidelijk uitgelegd waarvoor de desbetreffende medicatie gebruikt wordt (Indicatie).

Op deze manier betrekt AZR-ZORG de cliënten direct in het zorgtraject. Wij willen hiermee de therapietrouw van de cliënten verbeteren. Door middel van deze medicatiebegeleiding wordt de kwaliteit gewaarborgd en worden cliënten gestimuleerd om meer te doen aan zelfmanagement en zelfredzaamheid. Medicatiebewaking is een manier op de gezondheid van de cliënt te waarborgen.

Een bijkomend voordeel is dat er kosten bespaard worden voor onnodig medicatie gebruik. De client krijgt hierdoor precies de gewenste zorg op maat, voor wat betreft het medicijn gebruik.