Bij geplande nachtzorg bezoeken verzorgenden de klant op een of meer afgesproken tijdstippen in de nacht. 

Het gaat hierbij om korte zorgmomenten, zoals het verschonen van incontinentiemateriaal en controlemomenten voor verwarde en dementerende ouderen. 

Hulp bij naar het toilet gaan of even controleren of alles in orde is.

De verzorgende of verpleegkundige gaat in op de hulpvraag van de klant. Zij ondersteunt de klant onder meer bij:
  • Het in en uit bed helpen.
  • Lichamelijke verzorging.
  • Het geven van medicatie (slaap- en/of pijnmedicatie).
  • Het toepassen van wisselligging om doorligplekken te voorkomen.
  • Het ‘klaarmaken’ voor de nacht: bijvoorbeeld het aantrekken van nachtgoed.
  • De toiletgang.
  • Het eten en drinken.
Waking-night-picture

Nachtzorg is bestemd voor terminale, chronisch zieke en Psychogeriatrische klanten.